Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI

ZAVRŠENI POSTUPCI 2023

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA – LJETNJA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – RAZNOG POTROŠNOG MATERIJALA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –SMJEŠTAJ VOZOPRATNOG OSOBLJA U BEOGRADU

- Otvoreni postupak javne nabavke robe – KOČIONE PAPUČE I FERODE

- Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku usluge –TRANSPORT ROBA DRUMSKIM SAOBRAĆAJEM

×