Štampaj
OBJAVLJENO: 19.04.2023.

Održana XVII Vanredna Skupština akcionara

XVII Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 17.04.2024. godine.
Skupštini je prisustvovalo 95,9753% akcionara sa pravom glasa i 95,9753% akcionara je glasalo za Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva i Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva.

Na sjednici XVII Vanredne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • prof. dr Tripko Draganić, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Pavle Popović, predstavnik državnog kapitala,
  • Dejan Konatar, predstavnik državnog kapitala i
  • Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj dana 17.04.2024. godine, jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica izabran prof. dr Tripko Draganić.

×