Štampaj


Revizor Društva

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor Društva je Crowe MNE d.o.o. Podgorica.

Članovi revizorskog odbora ŽPCG su:

  • Tomić Nevenka, dipl. ecc., samostalni savjetnik I u Direktoratu za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija, član
  • Elena Remiković, ovlasceni revizor u Revizorskom tijelu Crne Gore, član
  • Kurpejović Vedad, dipl. ecc., rukovodilac Jedinice za unutrašnju reviziju u Monteputu d.o.o. Podgorica, član.

×