Štampaj
OBJAVLJENO: 02.04.2019.

Redovna skupština akcionara ŽPCG

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica koja je održana dana 29.03.2019. godine jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajima Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica za 2018. godinu, Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji izmijenjenih finansijskih izvještaja za 2018. godinu i Godišnji Izvještaj o radu interne revizije za 2018. godinu. Na Skupštini je imenovan nezavisni revizor Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica za 2019. godinu.

Na sjednici su za članove Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gora AD–Podgorica izabrani:

  • Eldin Mucević, predstavnik državnog kapitala,
  • Valjon Mehmedović, predstavnik državnog kapitala,
  • Nevenka Garović, predstavnik državnog kapitala,
  • Marko Zečević, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend" u postupku transformacije, CD - OIF "Moneta" i Društva za men. poslove i upr. nekretninama "MIG".

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora za predsjednika Odbora je jednoglasno izabran Eldin Mucević.

×