Štampaj


POSTUPCI U TOKU

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA SUPRA WIN

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA – LJETNJA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –PROŠIRENJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PRODAJU KARATA NOVIM KANALIMA PRODAJE I TO PRODAJA PUTEM INTERNETA (SOFTVER), PRODAJA I VERIFIKACIJA KARATA PUTEM MOBILNIH TERMINALA (HARDVER I SOFTVER) I PRODAJA KARATA PUTEM KARTOMATA (HARDVER I SOFTVER)-

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –RADOVI NA ELEKTRO I GROMOBRANSKIM INSTALACIJAMA

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –ENERGOMETRI ZA EMV CAF

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –REDOVNA OPRAVKA ELEKTRO LOKOMOTIVE SERIJE 461

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –VANREDNA OPRAVKA VEĆEG OBIMA LOKOMOTIVE 461-039

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –PROZORSKA STAKLA ZA VOZNA SREDSTVA

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –KOČIONI DISKOVI ZA PUTNIČKE VAGONE

- Otvoreni postupak javne nabavke usluge –MAŠINSKI DJELOVI ZA EMV SERIJE 412/416

- Otvoreni postupak javne nabavke robe –SLUŽBENA I ZAŠTITNA ODJEĆA – LJETNJA

×