Štampaj
OBJAVLJENO: 27.08.2018.

ŽPCG će u 2019. uložiti 10.000.000,00 eura u obnovu voznih sredstava

ŽPCG će u toku 2019. godine u obnovu voznog parka uložiti 10.000.000,00 eura.

Naime, sredinom prošle sedmice u sjedištu ŽPCG u Podgorici je održan sastanak Menadžmenta ŽPCG sa predstavnicima EUROFIME na kojem je dogovoreno da će u toku 2019. godine posredstvom ove organizacije u obnovu voznih sredstava ŽPCG biti uloženo oko 10.000.000,00 eura. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva finansija Vlade Grne Gore.

EUROFIMA je specijalizovana evropska organizacija za finansiranje željezničkih voznih sredstava kod koje su izuzetno povoljni kreditni uslovi za finansiranje investicionih opravki, nabavki voznih sredstava i rezervnih djelova. ŽPCG je u prethodnom periodu već imao saradnju sa ovom organizacijom i u tom smislu nosi pozitivna iskustva, te očekujemo jednako povoljan nastavak saradnje.

ŽPCG planira da kreditom od EUROFIME finansira investicionu opravku 3 elektro-lokomotive serije 461, 1 dizel-elektro lokomotive serije 643, 2 elektromotorna voza serije 412/416, 3 elektromotorna voza CAF Civity, 12 putničkih kola, kao i nabavku rezervnih djelova za sva vozna sredstva. Dio sredstava će biti uložen i za kupovinu 15 putničkih kola, novih ili polovnih, zadovoljavajućih karakteristika. Projekat obnove voznih sredstava ŽPCG još je potrebno da odobri resorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, kao i Vlada Crne Gore. Očekivanja su da će to biti urađeno do kraja ove godine, s obzirom na to da se radi o veoma povoljnim kreditnim uslovima.

Imajući u vidu starost voznih sredstava sa kojima ŽPCG raspolaže, paralelno će se raditi na aktivnostima nabavke 3 nova elektromotorna voza koje planira Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a procijenjeni iznos nabavke je 13.000.000,00 eura.

Na ovaj način eliminisaće se mnogi negativni faktori koji utiču na poslovanje ŽPCG, te će se stvoriti preduslovi za unapređenje funkcionisanja Društva i kvaliteta naših usluga. Takođe, navedena ulaganja će uticati na zadovoljenje potreba prevoza putnika u lokalnom, a posebno u međunarodnom saobraćaju u narednom periodu, u smislu poboljšanja komfora i uslova putovanja.

×