Štampaj
OBJAVLJENO: 08.09.2021.

ŽPCG partner na projektu Evropska omladinska kartica (EYCA)

U saradnji sa NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ i Upravom za sport i mlade, Željeznički prevoz Crne Gore postao je jedan od partnera projekta „Evropska omladinska kartica“ (EYCA). Ova saradnja podrazumijeva da će mladi uzrasta od 13 do 29 godina koji su korisnici Evropske omladinske kartice, pri putovanju na prugama Crne Gore, imati mogućnost da ostvare popust od 50% u odnosu na redovnu cijenu vozne karte u lokalnom saobraćaju.

Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična i besplatna benefit kartica za mlade, koja svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina omogućava da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi. Implementacija ovog međunarodnog društveno odgovornog programa u Crnoj Gori od 2018. godine doprinosi jačanju mobilnosti mladih, njihovoj neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, kao i smanjenju nezaposlenosti mladih u našoj zemlji u saradnji sa EYCA partnerima. ŽPCG je prepoznavši značaj i benefite koje EYCA kartica donosi mladim ljudima kao društveno odgovorno preduzeće, sa zadovoljstvom postao član i partner ove zajednice podržavajući mlade u njihovoj mobilnosti, edukaciji i umrežavanju.

Obavještavamo korisnike Evropske omladinske kartice da popuste na pojedinačne karte u Željezničkom prevozu Crne Gore mogu ostvariti na blagajni našeg preduzeća davanjem na uvid EYCA kartice, počevši od 9. septembra.

Svi zainteresovani Infomacije o poručivanju i preuzimanju EYCA kartice mogu naći ovdje.

Informacije o benefitima koje EYCA kartica nudi možete preuzeti ovdje.

×