Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI ZA 2012. GODINU

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 44/12 za nabavku robe – Rezervni djelovi za el 461 (otpornici i transduktori)

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE br. 43/12 - Rezervni djelovi za grejnu sezonu

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 42/12 za nabavku usluge - Zamjena mbt na lokomotivi 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 41/12 za nabavku robe – Silen blokovi za lok. 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 40/12 za nabavku  usluge - Nabavka i ugradnja video nadzora u blagajnama i holovima ispred blagajni

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE br. 39/12- Mašine, oprema, uređaji, sprave i pripadajući proizvodi

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 34/12 za nabavku robe - Izbor revizorske kuće za reviziju računovodstveno-finansijskih iskaza Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica za 2012.godinu.

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 38/12 za nabavku robe- Transport materijala, opreme i rezervnih djelova

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 37/12 za nabavku robe- Rezervni djelovi za putnička kola

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 36/12 za nabavku usluge - Održavanje informacionog sistema MDNAV5

- ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIIJE PONUDE BR. 35/12 za nabavku robe - Vozne karte

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 33/12 za partiju 1 -
Gorivo za putničke automobile

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 33/12 za partiju 2 -
Gorivo za putničke automobile

- ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PARTIJA 1 za nabavku usluge - Osiguranje putnika i zaposlenih

- ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PARTIJA 2 za nabavku usluge - Osiguranje putnika i zaposlenih

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 31/12 za nabavku usluge - Telekomunikacione usluge (mobilna telefonija)

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 30/12 za partiju 1 -

Eko dizel

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 30/12 za partiju 2 -

Lako lož ulje

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 30/12 za partiju 3 -

Druga ulja i maziva

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 29/12 za nabavku robe - Službena i zaštitna odjeća i obuća i zaštitna oprema

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 1 -Opravka djelova i sklopova za DEL 642/643 - mehanika

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 2 -Opravka djelova i sklopova za DEL 642/643 - pneumatika 7020

  - ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 3 -Opravka djelova i sklopova za DEL 661 - mehanika

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 4 -Opravka djelova i sklopova za DEL 661 - pneumatika

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 5 -Opravka djelova i sklopova za EMV 412/416

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 6

Opravka djelova i sklopova za EL 461 - elektronika

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 7 -Opravka djelova i sklopova za EL 461 - mašinski

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br.28/12 za partiju 8 -Opravka djelova i sklopova putničkih kola

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE br. 27/12 - Vozne karte (strogouračunati obrasci)

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 26/12 za nabavku robe- Monoblok točkovi Ø 920mm

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 25/12  za partiju 1 za nabavku usluge - Rezervni djelovi za održavanje el 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 25/12  za partiju 2 za nabavku usluge - Rezervni djelovi za održavanje el 461

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 24/12  za partiju 1 za nabavku usluge - Opravke elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 24/12  za partiju 2 za nabavku usluge - Opravke elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 24/12  za partiju 3 za nabavku usluge - Opravke elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 24/12  za partiju 4 za nabavku usluge - Opravke elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 24/12  za partiju 5 za nabavku usluge - Opravke elektromotora i transformatora za vučna i vučena vozila

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 22/12 za partiju 1 za nabavku usluge - Smještaj i boravak vozopratnog osoblja u Beogradu

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 22/12 za partiju 2 za nabavku usluge - Smještaj i boravak vozopratnog osoblja u Subotici

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 21/12 za nabavku

robe - Kancelarijski potrošni materijal

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 23/12 za nabavku

robe - Kompjuterska oprema (računar, monitor, lap-top, štampač)

 - ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 20/12  za nabavku usluge – Autobuskog prevoza putnika u slučajevima zastoja željezničkog saobraćaja

 - ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 19/12 za nabavku

usluge - Transport lokomotiva, putničkih kola i opreme radi opravke i investicija

 - ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 17/12 za nabavku

usluge - Ljekarski pregledi

 - ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 14/12 za nabavku

robe - Razni obrasci

 - ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 13/12 za nabavku robe – Eko dizel, lako lož ulje, razna ulja i maziva

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 18/12 za nabavku usluge - Redovna opravka 9 putničkih kola sa sjedištima tipa „Y“

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 3/12 PPBPOP za nabavku usluge - Održavanje informacionog sistema Supra.

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 1/12 - PPBPOP za nabavku usluge - Opravka vučnih motora 1DT - 8 od EMV serije 412/416

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE br. 2/12 - PPBPOP za nabavku robe -  Rezervni djelovi za elektro lokomotive serije 461

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 16/12 za nabavku robe - Brzinomjerne trake

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 15/12 za nabavku robe - Vozne karte (strogouračunati obrasci)

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 12/12 
Izbor revizorske kuće za poslove revizije finansijsko-računovodstvenih iskaza Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica za 2012.godinu

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 11/12 
Usluge autobuskog prevoza putnika u slučajevima zastoja željezničkog saobraćaja

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 10/12 za partiju 1 
Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, ispitivanje uslova radne sredine i periodični pregled i ispitivanje zaštitnih sredstava i sredstava za rad

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 10/12 za partije br. 2 i br. 3 
Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, ispitivanje uslova radne sredine i periodični pregled i ispitivanje zaštitnih sredstava i sredstava za rad

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 9/12 
Obavljanje poslova njege kola u Baru

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 8/12 
Kompjuterska oprema ( računar , monitor , lap top , štampač)

  - ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 7/12 
Kočione papuče i ferode

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 6/12 
Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u Društvu

- ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA br. 5/12 
Procjena imovine Društva na dan 01.01.2012. godine

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 4/12 
Redovna opravka restoran vagona WR

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 3/12 
Redovna opravka 3 spavaćih kola serije WLAB

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 2/12 
Redovna opravka 7 kušet kola tipa „X“ i „SNCF“

- ODLUKA O DODJELI UGOVORA br. 1/12 
Tekuće održavanje voznih sredstava

 

Pozivi su objavljeni i na portalu Uprave za javne nabavke:  www.ujn.gov.me

×