Štampaj


ZAVRŠENI POSTUPCI

ZAVRŠENI POSTUPCI 2020

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku robe- EKO DIZELA ZA SLUŽBENA VOZILA

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku robe – SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE VOZNIH SREDSTAVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za Partiju 2 za nabavku robe- MONOBLOK TOČKOVA Ø 1250 MM

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za Partiju 1 za nabavku robe – MONOBLOK TOČKOVA Ø 950 MM

- ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE za nabavku robe – KOČIONIH DISKOVA

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za Partiju 1 za nabavku robe- UMETCI OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA DISK KOČNICU („FERODE“)

- ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za Partiju 2 za nabavku robe- UMETCI KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA

Sve odluke kao i ugovori koji proizilaze iz odluka, objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me

×